برگزاری مراسم خواستگاری

برگزاری مراسم خواستگاری

 

 


در انتخاب لباس خود دقت کنید لباس باز نپوشید . هر لباسی راكه برای روز خواستگاری خود انتخاب می كنید، گذشته از مدل و رنگ باید برازنده ی سن و اندام شما باشد
بهتر است پس از ورود و جای گزین شدن میهمانان و احوال پرسی های اولیه، سینی چای را خود عروس خانم بیاورد و به میهمانان تعارف كند. در دم كردن چای موارد زیر را در نظر بگیرید چای مرغوب با رنگ وعطر خوب تهیه كنید. پیش از مراسم، چای مورد نظر را استفاده كرده و آزموده باشید.
مراقب باشید كه چای دم نكشیده و كهنه جوش نباشد. در نظر بگیرید كه حدود بیست دقیقه برای دم كشیدن یك چای خوب ضروری است. تعداد میهمانان را در پیمانه كردن چای درنظر بگیرید، طوری كه در هر دور بتوانید از تمامی آن ها پذیرایی كنید. توجه داشته باشید كه سینی چای، استكان ها و قاشق های چایی خوری بدون لكه و خشك باشد. از دستگیره ها و دستمال های تمیز و بدون كرك برای خشك كردن وسایل چای خوری استفاده كنید.
برای جلو گیری از ریختن احتمالی چای در نعلبكی ها، آن ها را جداگانه در سینی كنار استكان بچینید. نیم بند انگشت از سر استكان چای را خالی بگذارید. به گمان آن كه نوشیدن چای در فنجان رسمی تر است، زیرا بسیاری طبق سنت دیرین ما دوست دارند كه رنگ چای ببینند و نوشیدن چای در استكان هم سنتی تر است.
پس از ریختن چای برای میهمان ها، بی درنگ قوری دیگری دم كنید، سپس كتری یا سماو را پر از آب نمایید. سینی چای را با فاصله ی كمی از خود و زیر سینه بگیرید. چای را به ترتیب سن تعارف كنید.
تعارف را از مسن ترین زن خانواده ی داماد كه می تواند مادر یا مادر بزرگ او باشد، آغاز كنید. در تعارف سینی چای و نعلبكی به دیگران پشت نكنیدواز یك سوی میهمان سینی را به او تعارف كنید. تا از بر داشتن كامل چای و نعلبكی مطمئن نشده اید، از جای خود حركت نكنید و سراغ میهمان بعدی نروید.
می توانید با ریختن یك سر قاشق چایی خوری وانیل در قنددان، قند هارا خوشبو وخوش طمع كنید. توجه كنید كه چای شما كم رنگ یا پر رنگ نباشد.