مدیریت مراسم عروسی

مدیریت مراسم عروسی

اول از همه باید میزان بودجه خود را برای مراسم عروسی تعیین کنیم و براساس ان یرای عروسی خود برنامه ریزی کنیم 

از چند نفر که قبلا مراسم خوبی داشته سوال کنیم و از انها ایده بگیریم
نوع مراسمی که می خواهید را مشخص کنید مجلل یا ساده مهمان های کم یا زیاد
لیست مهمان های خود رابنویسیم و براساس ان بودجه خود مهمان ها را براساس نسبت و صمیمیت خود دعوت کنید
تالار های مختلف را بررسی کنید و بر اساس قیمت و تعداد مهمان ها و شرایط مکانی
ان را انتخاب کنید
مشخص کنید که با چه شامی و چند نوع غذا از مهمان های خود پذایرایی می کنید و هزینه ان را تخمین بزنید
با مدیریت تالار مشورت کنید و از تطلاعاتی که در تختیار شما قرار می دهد استفاده کنید
در مورد سفره عقد و انجام مراسم عقد برنامه ریزی کنید
موزیک و نحوه انجام ان را بررسی کنید
به همه اقوام و دوستان خود عکس یادگاری بگیرید
در روز عروسی خود را خسته نکنید و افراد دیگر کمک بخواهید
از نزدیکان خود بخواهید که به جای شما ماشین را برای گل زدن به گل فروشی ببرند
یا محل اتلیه خود را در نزدیک تالار یا باغی که می خواهید بروید انتخاب کنید
از عکاس بخواهید در یک تایممشخص گرفتن عکس های دو نفره را تمام کند
حتما یکنفر از اقوام نزدیک را برای نظارت بر نحوه پذیرایی از مهمان ها بگذارید
هنگام رد به تالار خندان باشید همه می دانند که شما کمی خسته هستید ولی این خستگی را پنهان کنید
از مهمان ها تشکر کرده و با انها با احترام رفتار کنید
و درپایان عروسی در کنار در خروجی از حضور مهمان ها در مراسم تان تشکر کنید