مراسم حنابندان

مراسم حنابندان

مراسمی است برای خداحافظی از عروس و اخرین شبی که عروس در خانه پدر و مادر خود به سر می برد و فردا عازم خانه بخت خود می شود

ان مراسم به این صورت است که خانواده داماد حنا که سمبل پاکی و نعمت است را می خیساند و همراه با پایکوبی به خانه عروس می برد و خواهر های عروس دست های عروس را حنا می بندند و برادران داماد دست های داماد را پس از بستن حنا به دست و پای عروس و داماد مهمانان هدایای خود را پیشکش می کنند.
این مراسم بعد از شام برگزار می شود، ولی گاهی هم بعضی از خانواده ها علاقه مند هستند از مهمانان با شام پذیرایی کنند که البته هزینه پذیرایی با پدر عروس است، ولی هزینه لباس یا آرایشگاه عروس بر عهده داماد است.
در بعضی از اقوام ایرانی نه تنها این مراسم برای انها هزینه ایجاد نمی کند بلکه با کمک اقوام و هدیه ای که انها به عرو س و داماد می دهند هزینه عروسی انها نیز فراهم می شود
گاهی این هدایا به پدر عروس داده می شود تا هزینه جهزیه عروس برای او تامین شود
معمولا هنگامی که ظرف محتوی حنا به دور مجلس می چرخاند مهمان ها پس از برداشتن مقداری از حنا هدایای خود را در کنار ظرف حنا می گذارند . پس از آن که دست و پای عروس به حنا تزئین شد بقیه حنای آماده در بین مهمانان پخش می کنند و آنان نیز کف دست و ناخن خود را با حنا رنگین می کنند.
در بعضی از نواحی در شب اول حنابندان که در اصطلاح محلی به آن «سرشویی» می گویند ، مقدار زیادی حنا خیسانده و آماده می شود و برای اطلاع اقوام و همسایگان مقداری از آن به در خانه آنها برده و پخش می کنند. افراد در خانه داماد جمع می شوند و سینی حنا را روی سر یکی از افراد قرار می دهند و به سوی خانه عروس حرکت می کنند و و با خانه ابیاتی در پشت در خانه عروس طلب می کنند که در خانه عروس را بر روی خانواده داماد باز کنند
البته امروزه این مراسم برای هزینه های سنگینی که برای عروس داماد ایجاد می کند صرف نظر می شود اما به این توجه داشته باشید این مراسم های ساده و کوچک بر گزار شود خاطر زیبا و به یاد ماندنی را بر ذهن شما ایجاد می کند