چگونه مهمان ها را در کنار هم قرار دهیم

چگونه مهمان ها را در کنار هم قرار دهیم

 

 

 


فقط برگزاری مهمانی مهم نیست بلکه باید جوری مهمان داری کنید تا هیچ کس احساس تنهایی نکند و در طول مراسم حوصله ان سر نرود برای این کار باید بدانید که چه کسی و هر مهمانی را در کنار کدامن مهمان دعوت به نشستن کنید
کسانی که با هم راحت تر هستند را کنار هم بنشانید. این کار یک نقطه شروع خوب است، این موارد را در نظر بگیرید:
سرگرمی یا منافع مشترک دارند
ازدواج کرده اند یا مجردند
خانواده ها را در کنار یک دیگر قرار دهید
مکانی برای بار کودکان در نظر بگیرید اگر کودکان در مهمانی شما دعوت هستند
افرادی که با هم خصومت دارند را کنار هم قرار ندهید
جوان ها را با جوانان دیگر اشنا کنید و انها را در کنار هم قراردهید
این افراد را کنار هم قرار دهید تا مهمانی برای انها دلپذیر تر باشد
افرادی که با هم خصومت دارند در کنار هم نشانید
مهمانان افتخاری خود را در صندلی های مخصوص بنشانید.
در جایی که مهمان ها در انجا قرار می گیرد در ان جا کارتی قرار دهید و اسم شخص مورد نظر را در روی این کارت بنوسید اگر مهمانان زیادی در مهمانی شما شرکتت می کنند و وفت این کار را ندارید بهتر لیتی از محل نشستن مهمان های خود تهیه کنید و در وردی هر اتاق قرار دهید
برای راحت نشستن مهمان ها چنان چه صندلی انها ناراحت کننده است صندلی انها را عوض کنید و یا چند باشتک پشت ان قرار دهید
محل دستشویی و سرویس بهداشتی را برای مهمان ها علامت بزنید
اگر مهمان ها جای خود را در مهمانی عوض کردند جای انها را به انها تذکر ندهید و بگذارید هر طور که راحتند از مهمانی لذت بردند
در دو انتهای میز باید میزبان و یا مهمانان افتخاری بنشینند. اگر دو میزبان هستید باید در دوطرف میز بنشینید تا در میان مهمانان باشید.
مهمان افتخاری باید در مقابل میزبان بنشیند. اگر مهمان افتخاری خانم باشد باید او در مقابل میزبان خانم و اگر مهمان آقا باشد، باید او را در مقابل میزبان آقا نشاند..
راحت نشستن را با فراموش کردن اداب اجتماعی فراموش نگیرید
برای احترام به میزبان و تلاش او کارد و چنگال را درست در دست تان بگیرید و آرنج تان را روی میز قرر ندهید .