چگونه یک مهمان با کلاس باشیم

چگونه یک مهمان با کلاس باشیم

اولین نکته این است که بدون دعوت به خانه کسی نرویم یا چند روز قبل از میزبان برای حضور خود در خانه انها وقت بگیرید و زمان که مهمانی انها می روید را اطلاع دهید

در زمان مقرر در مهمانی حاضر شوید و لباسی متناسب با جو مهمانی بپوشید شب قبل مهمانی از خوردن سیر و موادکه باعث بو گرفتن دهان شما می شود خود داری کنید و قبل ز مهمانی هان خود را مسواک کنید
دست خالی به مهمانی نروید بهتر است گل یا شیرینی همراه خود داشته باشید
هنگام ورد به منزل مهمان با او دستت دهید و او حال و احوال کنید
اگر با خود کودکتان را همراه دارید می توانید از میزبان اجازه بگیرید که فرزندنتان به انجا برای بازی برود
از زدن حرف های منفی خود داری کنید و سعی کنید صحبت های مثبت وخوب کنید
تا جایی که میزبان اجازه میدهد به او کمک کنید
حتی اگر میزبان پافشاری کرد اقامتتان را طولانی نکنیدزیرا اقامت زیاد شما در خانه میزبان باعث خستگی او بشود
اگر در مهمانی لباس خود را عوض می کنید لباس های خود را در یک جای مناسب قرار دهید تا باعث به هم ریختگی منزل میزبا نشود
زمان شام خوردن خود را همزمان با زمانی که میزبان میز را اماده می کنند هماهنگ کنید
و از صحبت کردن در هنگام غذا بپرهیزید و اگر که غداها یا چیزی که باب میل شما نیست را به شما تعارف کردند نگویید که دوست ندارم می توانید بگویید میل ندارم و یا مقدار کمی از ان را برداشته و در کنار بشقاب غذای خود بگذارید
بعد از صرف غذا از مهمان تشکر کنید و در جمع کردن میز به میزبان کمک کنید
بعد از صرف دسر از میزبان تشکر کرده و با اداب مخصوص از میزبان و برای تمامی زحمت هایی که کشیده است تشکر کنید